Nie tylko sam Lwów, lecz także okolice są bogate w różne zabytki. Można spędzić nie jeden dzień w poszukiwaniu czegoś nowego i ciekawego.

A dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, z czego właśnie zacząć, warto zwrócić uwagę na następujące ważne obiekty.

Zamki „Złotej podkowy”

Trasa „Złote podkowy” obejmuje najbardziej znane zamki obwodu Lwowskiego: zamek w Olesku, w Podhorcach, Złoczowie. Wszystkie one znajdują się blisko siebie, tak że wystarczy wziąć samochód i jechać zgodnie z planem.

– Zamek w Olesku – twierdza w miejscowości Olesko zbudowana w 14 wieku. To właśnie tutaj urodził się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki. Po trzęsieniu ziemi w latach 1830-tych twierdza padła. Teraz ona odbudowana, a wewnątrz – oddział Lwowskiego Muzeum Narodowego. W muzeum są ponad 1500 eksponatów.

– Zamek w Podhorcach – jeden z najjaśniejszych wzorów połączenia pałacu z epoki Renesansu i bastionowego wzmocnienia w całej Europie. Znajduje się w tej samej miejscowości. Projekt opracował w 17 wieku Włoch Andrea del Aqua. Odległość od zamku Olesku stanowi tylko 15 km.

– Zamek w Złoczowie – jeszcze jedno dziedzictwo 17 wieku. W różne czasy był pałacem, rezydencją królewską, twierdzą, pańską siedzibą, więzieniem i instytucją edukacyjną. Teraz tutaj się znajduje muzeum-rezerwat i galeria sztuki. W Dużym pałacu zaprezentowano ponad 550 eksponatów.

Tustań

Tustań – drewniana warownia na skale w pobliżu wsi Urycz. Znajduje się ona na skałach-piaskowcach i pojawiła się jako obronna i graniczna budowla w IX wieku. Uważa się, że Tustań zbudowali plemiona Białych Chorwatów. Wzmocnienie pozwalało kontrolować Wielki jedwabny szlak i Słony szlak, które przechodziły przez ziemi Galicyjskie.

W ciągu kilku wieków zamek wielokrotnie był przebudowywany. W 14 wieku przeszedł do polskich wojsk Jana Kazimierza. Ostatnia pisemna wzmianka pochodzi z 1565 roku. Teraz jest to unikalny zabytek staroruskiej architektury przedmongolskiego okresu, a jego terytorium – państwowy rezerwat historyczno-kulturalny.

Skały Dowbusza

Kilka milionów lat temu w miejscu nowoczesnych skał Dowbusza było morze. Ale z czasem odeszło, pozostawiając skały o fantazyjnych kształtach, które wznoszą się na wysokość prawie 700 metrów. Owiane legendami przyciągają turystów i miłośników historii. Również tutaj zawsze przebywają alpiniści i wspinacze.

W dawnych czasach pogańskich tutaj znajdowało się sanktuarium. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa – strategicznie ważny skit, który pozwalał obserwować i kontrolować okolicy. Potem książę halicki Jarosław Ośmiomysł postanowił zbudować tutaj twierdzę do ochrony przed podbojem mongolsko-tatarskim. Z tego czasu zachowało się wiele włazów, przejść, tajemnych przejść.

Nazwę skały otrzymały od imienia Oleksy Dowbusza, lidera rebeliantów-powstańców. Jego jednostka wielokrotnie dokonywała najazdów na ziemi obszarników i feudałów, chowając się i ukrywając skarby wśród skał.

Żółkiew

Żółkiew – małe miasteczko w pobliżu Lwowa, które kiedyś było rezydencją Jana III Sobieskiego. Tutaj w Kolegiacie Św. Wawrzyńca pochowani są liczne przedstawiciele polskiej szlachty.

Po przebudowie starej Żółkwi można w pełni ocenić dawną świetność miasta. Wszystkie główne atrakcje znajdują się wokół Majdanu Wiec. Główną z nich jest zamek zbudowany przez Stanisława Żółkiewskiego w końcu 16 wieku. On zachował się niemal w całości i jest teraz stopniowo rekonstruowany. Wewnątrz znajduje się muzeum.

Aby podróżować wygodnie, nic nie przegapić i wszędzie zdążyć, firma „Ukr-Prokat” oferuje wynajem samochodów we Lwowie. Mamy duży tabor pojazdów, korzystne ceny i elastyczne warunki dla każdego!


3 ludzie
patrząc na ten samochód